sobota, 30 grudnia 2017

Znaki z klawiatury

Postanowiłam napisać jakie znaki można uzyskać z klawiatury. Czy to wszystkie? Nie wiem.

Poniższe znaki są z klawiatury PowerBook G4 z systemem Mac Os X Leopard.


§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =

q w e r t y u i o p [ ]

a s d f g h j k l ; ' \

z x c v b n m , . /

Z klawiszem Shift

£ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ +

Q W E R T Y U I O P { }

A S D F G H J K L : " |

Z X C V B N M < > ?


Z klawiszem Alt

¬ Ń ™ € ß į § ¶ • Ľ ľ – ≠

Ō ∑ ę ® † ī ¨ ^ ó Ļ „ ‚

ą ś ∂ ń © ķ ∆ Ż ł … ĺ «

ż ź ć √ ļ ń Ķ ≤ ≥ ÷


Z klawiszem Alt + Shift

¬ ŕ Ř ‹ › ř Ŗ ŗ ° Š ‚ — Ī

ő „ Ę £ ś Á Ť ť Ó ł ” ’

Ą Ś Ž ž Ū Ó Ô ū Ł Ú ģ »

Ż Ź Ć ◊ ű Ń ų Ý ý 

Klawiatura w moim laptopie PowerBook G4 jest chyba klawiaturą holenderską.

Klawisze — klawiatura — komputer iMac, kupionym w Polsce.

§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = 

q  w e r t y u i o p [ ]

a s d f g h j k l ; ' \

` z x c v b n m , . /


Z klawiszem Shift

£ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ +

Q W E R T Y U I O P { }

A S D F G H J K L : " |

~ Z X C V B N M < > ?


Z klawiszem Alt

¬ Ń ™ € ß į § ¶ • Ľ ľ – ≠

Ō ∑ ę ® † ī ¨ ^ ó Ļ „ ‚

ą ś ∂ ń © ķ ∆ Ż ł … ĺ «

` ż ź ć √ ļ ń Ķ ≤ ≥ ÷


Z klawiszem Shift+ Alt

¬ ŕ Ř ‹ › ř Ŗ ŗ ° Š ‚ — Ī

ő „ Ę £ ś Á Ť ť Ó ł ” ’

Ą Ś Ž ž Ū Ó Ô ū Ł Ú ģ »

Ŕ Ż Ź Ć ◊ ű Ń ų Ý ý ņ

W Preferenjach Systemowych jako pierwszy język ustawiony jest język polski, następnym językiem jest angielski.

Co jest przydatne? 
Półpauza  czyli Alt +  - (łącznik znajdujący się między klawiszami zero i =)
Pauza  czyli Shift + Alt + - (łącznik znajdujący się między klawiszami zero i =)


Cudzysłów apostrofowy:
Otwierający (dolny)  czyli Alt + [
Zamykający (górny): czyli Alt + Shift + [
Przykład: rosnący

Wielokropek: czyli Alt + ;

Stopień: 30° C czyli 30, Alt + Shift + 8, C

Delete na PowerBook G4: fn + Backspace